Чогаалчылар-биле солун ужуражылга

Ак-Дуруг суурнуң көдээ модельдиг ном саңынга Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Комбу Сайлыкмаа Салчаковна, чогаалчы Ондар Александр Суур-оолович, аныяк чогаалчылар эвилелиниң удуртукчузу Кадын-Нава Тимур Сергеевич, Чаа-Хөл кожууннуң чогаалчылары, Тыванын чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери Эртине Нина Тюлюшевна, Тун-оол Юрий Кыргысович, аныяк чогаалчылар Демир-Хая Араптан, Артур Сотпа-биле солун ужуражылганы кожууннуң төп саңы организастап эрттирген.

Чогаалчы Александр Ондар Ак-Туруг суурга кара чажындан ойнап өзүп, 8 чыл школазын манаа доозуп, эң-не бир дугаар чогаал бижиирин 9 харлыг тургаш шенеп эгелээнин база ооң чогаал бижииринге улуг идигни берген башкызы, Тыванын алдарлыг ажылдакчызы, чогаалчы, шүлүкчү, очулдурукчу Монгуш Кунгаевич Өлчей-оол ол деп чылыг сактыышкыннарны чугаалаан. Ак-Дуругнун М.К. Өлчей-оол аттыг ном саңынга бодунуң үндүрген номнары «Авам, ачам төөгүзү — тыва чонум төөгүзү», «Манчуректен дазыл тырткан», «Даң хаяазында амыдыралдың агымы», «Бижээчи» деп номнарын ном саңынга белекке берген.

Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Сайлыкмаа Комбу Ак-Туруг суур онзагай салым-чаяанныг кижилерниң чурту, чогаалчы Монгуш Өлчей-оол Кунгаевич дег ховар талантылыг, тускай үннүг чогаалчы чок деп үнелелди берген. Чогаалчы Тимур Кадын-Нава аныяк чогаалчыларны, шүлүк бижип шенеп чоруур аныяктарны чогаалчылар эвилелинче чалап тур бис деп кыйгыны салган.

Шүлүкчү Юрий Тун-оол бодунуң 2023 чылда чаа үнгени «Авамның булуду» деп 3-кү шүлүүнүң номун Чаа-Хөл кожууннуң ном саңнарынга белекке берген. Аныяк чогаалчылар Демир-Хая Араптан, Артур Сотпа шүлүк бижиирин канчаар шенеп эгелээнин база кандыг темага шүлүк бижип чоруурун номчуп таныштырганнар.

Чаа-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Радж Баз-оол келген аалчыларга чылыг, чымчак сөстерни чугаалааш, чогаалчылар Комбу С.С., Ондар А.С., Кадын-Нава Т.С. өөрүп четтириишкин бижиктерин сунган.

Ак-Дуруг сумузунуң чурттакчы чону чогаалчылар-биле ужуражылганы улуг өөрүшкү-биле хүлээп ап, боттарының сонуургаан айтырыгларын тус-тузунда салып турганнар. Солун ужуражылга төөгүлүг чурук тырттырыышкыны-биле доозулган.

#БиблиотекиЧааХольскогокожууна
#СоюзписателейРТ

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чазактың ажыл-чорудулгазын Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээр
Следующая запись
В Туве пройдет региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Меню