Бай-Тайга: уруглар садтарының ажылдакчылары турисчи слётту эрттирген

Бай-Тайга кожууннуң уруглар садтарының ажылдакчылары Шуй суурнуң чоогунда Дыттыг-Дөргүн деп черге турисчи слётту эрттирген. Турисчи слёттуң киржикчилериниң байырлыг чыскаалы чарыштың хей-аъдын, тура-соруун көдүрген. Уруглар…

Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай»

Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай» До 15 июня 2024г. принимаются…

Студенчи эртем ниитилелиниң чаа даргазын соңгаан

ТывКУ-нуң Студенчи эртем ниитилелиниң хуралы болуп эрткен. Ук хөй-ниити организациязы аныяктарны эртем-шинчилел ажылдарынче хаара тудар, оларның чогаадыкчы салым-чаяанын сайзырадыр, перспективтиг үзел-бодалдарын деткиир сорулгалыг. Очеттуг…
Меню