Тывада туберкулез аарыы экижээн байдалда

2022 чылдың түңнелдери езугаар Респуб­ликаның туберкулезка удур диспансериниң туберкулез аарыын эвээжедир талазы-биле ажыл-чорудулгазы, эвээш-даа болза, эки көргүзүглерлиг. 2021 чылга деңнээрге, туберкулезтуң бациллярлыг черлериниң саны…
Меню