Чамдык кожууннарда коронавирус аарыы чавырылза-даа, байдал нарын болуп артпышаан

Бөгүн Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралынга республиканың девискээринде коронавирус аарыының байдалынга хамаарыштыр кол санитар эмчи Людмила Салчак илеткелди кылган.
— Эрткен неделя дургузунда республиканың девискээринге 832 коронавирустан аараан кижи илереттинген. Тывада ук аарыг 16 хууга эвээжээн. Немей өзүлдениң ортумак темпизи 0,52.
Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Тожу, Таңды, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем кожууннарда ковид аарыы өөскүвүшаан. Арткан кожууннарда аарыг чавырлып эгелээн. Ниитизи-биле назы-хары аайы-биле алыр болза, пенсия назылыглар хөй аарып турар – 46,3 %, кижизидилге албан черлеринде болгаш ажыл хамаатылар. Республиканың девискээринде ковид аарыының байдалын анализтеп көрген түңнелинде, ондактыг бөлүкке хамааржыр хамаатылар хөй аарып турары илерээн. Ындыг-даа болза ондактыг бөлүктен чүгле 1432 кижи тарылганы эрткен.
Тываның кол санитар эмчизи эпидемиологтуг хемчеглерни ам-даа уламчылап, хамаатыларның хөй чыглып турар черлеринге хыналданы күштелдирерин саналдаан.

#стопкоронавирус #аппаратхуралы #чазак #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
О ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РТ
Следующая запись
Полиция ажылдакчылары хыналданы чорудуп турар
Меню