Полиция ажылдакчылары хыналданы чорудуп турар

Бөгүн Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралынга ИХЯ-ның сайыды Юрий Поляков эрткен неделяның дургузунда бот-кызыгаарлаашкын чурумунуң күүселдезиниң талазы-биле 692 хыналданы чорутканын илеткээн.
Хөй-ниити черелеринге тыныш органнарынга камгалал херекселдерлер ажыглавааны дээш 42 административтиг протоколду тургускан.
Таңдыга COVID-19 аарыглыг июль 21-ден тура, бот-кызыгаарлаашкынга олурган хамааты кожууннуң иштики херектер килдизинге четкен. Бо барымдаага хамаарыштыр административтиг протоколду тургускан. Чыл эгезинден бээр полиция ажылдакчылары санитар-эпидемиологтуг чурумну хажытканы дээш 2200 амдинистративтиг протоколду тургусканын сагындыраал

#стопкоронавирус #аппаратхуралы #чазак #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Чамдык кожууннарда коронавирус аарыы чавырылза-даа, байдал нарын болуп артпышаан
Следующая запись
Орук озал-ондактары дүвүрелди болдуруп турар
Меню