Новости, Общество

Назы четпээн уруглар ортузунда кем-херек үүлгедиишкини

Бо неделяда чазактың аппарат хуралынга база бир чидиг айтырыгны чугаалашкан. Ол дээрге республикада назы четпээннер аразында кем-херек үүлгедиглери көвүдеп турары болур. Бо айтырыгга хамаарыштыр…

Көрүкчүлер херек

Дүүн чазактың аппарат хуралынга коронавирус аарыының үезинде культура албан черлериниң ажыл-чорудулгазының дугайында чугаалашкан. «Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чүгле кадыкшыл байдалынче эвес, а оларның сагыш-сеткил…

Тыва хой эъди дүүн 16-гы черге турган болза, бо хүн 5 дугаар черде келген

“Россияның амдан-сүүзүнү” деп мөөрейде бистиң республикадан шынарын илереткен демдектиг аъш-чемни (бренд) киириштирип турар. Тыва сес аңгы шынарын илереткен демдектиг аъш-чемни киирген: “Амзап көр даан,…

Аарыг кижилерни эмнер-биле хандырары

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралынга республиканың Кадык камгалал яамызының сайыды Артыш Сатка 2 айтырыгны тургускан: 1. Эм-таң хандырылгазы-биле республикада байдал кандыгыл? Бо…

Барыын-Хемчикте байдал

Чазактың аппарат хуралынга Барыын-Хемчик кожууннуң удуртукчулары коронавирус аарыынга хамаарыштыр байдалды дыңнаткан. Ук кожуунда 111 ковид аарыг кижи бар, оларның 41-и стационарлыг эмнээшкинде, амбулаторлуг эмнээшкинни…

Кол эмчилер-биле харылзаа

Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизи Эйлиг-Хем суурда 2 ковид аарыглыг кижи барын дыңнаткаш, оларны госпитальче чыттырары-биле санавиация чалаары болдунмайн турарын дыңнаткан. Бо талазы-биле…

Вируска удур эмнер өртээ өзүп турар

Аптекаларда эмнер өртээн башкарары-биле, Тываның экономиказы яамызы ажылды чорутканын сайыт Дайынчы Ондар дыңнаткан. Чамдык эмнер 8 хууга өскен. Бо чүүл колдуунда арбидолга хамаарышкан. Вируска…
Меню