Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!

Тыва Республиканың шериг комиссариадының болгаш бодумнуң өмүнээмден Улуг Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен! Улуг Тиилелгени чаалап берген өгбелеривистиң – тыва эки…
Суррогат

 В Тес-Хемском кожууне во второй день проведения профилактического мероприятия «Суррогат» изъято 2788 бутылок алкогольной продукции (пива) без соответствующих документов

Во время проведения профилактического мероприятия «Суррогат» на пункте охраны общественного порядка села Самагалтай, совместно с сотрудниками пункта полиции №10 МО «Тандинский», службы лицензирования Республики…

Ногаа дүжүдү — өг-бүле бюджединге камналга, харын-даа орулга

Тес-Хем кожууннуң Шуурмак сумузунуң орулгазы эвэээш өг-бүлелери-биле часкы огород ажылдарының дугайында профилактиктиг беседаларны чоруткан. Көдээ черниң чурттакчыларынга огород тарыыры кезээде актуалдыг айтырыг бооп артпышаан.…

«Бис — Чыргал-оолдуң төлдери бис» отчеттуг концерти болуп эрткен

Москвага Гнесиннер аттыг Россияның хөгжүм академиязынга Кызылдың уран чүүл колледжизиниң сургуулдарының «Бис — Чыргал-оолдуң төлдери бис» отчеттуг концерти болуп эрткен. Ооң дугайында Тываның Баштыңы…
Меню