Артас Санаа Токиога Олимпий оюннарынга киржир

Бо чылдың июль 23-тен август 8-ке чедир Японияга Олимпий оюннары-2020 эртер. Токиога чайгы Олимпий оюннарын эрткен чылын пандемияның уржуундан 1 чыл чылдырган. Олимпиаданың байырлыг ажыдыышкыны 2021 чылдың июль 23-те болур, а хаашкыны – август 8-тиң хүнүнде эртер.
Артас Санаа/Нурислам Санаев Олимпий оюннарынга киржир Казах­с­танның чыынды командазының сос­тавынче киргенин сагындыраал.
Артас Санаа 1991 чылдың февраль 9-та Чадаана хоорайга төрүттүнген. Ол бичии класстарга тургаш-ла, хүрешти сонуургап эгелээн. Бир дугаар спортчу залче 4 класс тургаш, эштери-биле барган. Ынчан ол улуг спорт база бар деп каяа бодаан. Артас колдуунда кыр­ган-авазы, кырган-ачазының чанынга өскенин сактып чугаалаар. Олар уйнуу маргылдааларга киришсин дээш пенсиязындан бээр чораан. Кырган-авазы Мыртык Дакпаевна бичии спортчу акшазын чидирбезин дээш чажыт карман даарап бээр турган. «Уттуруп алгаш, бажыңче кирери ыядынчыг турган. Кырганнарымның акшазы-биле чо­рааш, уттуруп алганым арын-нүүрүмге дээп турган. Бажым халайтыпкаш кирип орар болзумза, кырган-ачам Намчал-оол Нурзатпаевич спортка аштырыышкыннар база туруп болур деп оожургадыр чораан. Ынчалза-даа сээң тиилелгеңни байырлаар хүнүвүс турар деп, ол чугаалаан. Кырган-ачам 89 харлыында чок апарган. Делегей чемпионадының медалын аңаа көргүзер күзелим болдунмаан» — деп, Артас Санаа «Актюбинскиниң медээчизи» солуннуң корреспондентизинге интервью берип тургаш чугаалаан.
Ол студент чылдарын Красноярск хоорайга эгелеп, күш-культура факультединге өөренмишаан, улуг маргылдааларга киржир дээш белеткенип турган. 2009 чылда школаны дооскаш, Красноярскиниң университединче өөре­­нип кээрде, чүгле чаңгыс-ла спортчу костюмнуг болган. Ынчан чаңгыс чер-чуртуу Опан Сат аңаа дыка дузалаан. «Опан чүгле спортчу идик-хеп эвес, а витаминнерни безин садып берген. Ол үеде Опан Россияның аныяктар командазы дээш хүрежип турган, ийи катап Европаның чемпионаттарынга тиилээн. Красноярскиге келген үезинде кады тренировкалап, арга-дуржулга кирип турган мен. Ол мээң улуг акым ышкаш апарган» — деп, Артас сактып чугаалаар.
База-ла Опан Саттың дузазы-биле казах бизнесмен Извасар Еркин-биле ужуражып чугаалашкан соонда, Казахстанче тыва мөгени ол чалаан. Артас Санаа тренерлери-биле база чугаалажып сүмелешкеш, Тываны алдаржыдар сорулга-биле чөпшээрешкен. Ооң соонда спортчунуң чайыннанчак чедиишкиннерин тыва чон шупту билир. «Тываның аныяктары» солунга-даа удаа-дараа бижип тургулаан.
Тыва оолга, чаңгыс чер-чуртуувуска бо Олимпий оюннарынга база чедиишкинниг киржирин күзеп каалыңар.

Алена НАН-ХОО белеткээн.
#спорт #олимпийскиеигры #ЗОЖ #тыванын_аныяктары
Чуруктарны Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Россияның чыынды командалар кежигүннери болур тыва спортчуларга Тываның Баштыңының стипендияларын доктааткан
Следующая запись
Мегечилер телефон таварыштыр чурттакчыларже шоглавышаан
Меню