3 чыл эрткен

«Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» президент платформазы 2018 чылдың май 22-де тургустунган. Бо үе дургузунда ол 5 сая киржикчилерни хаара туткан, ооң тиилекчилериниң база шаңналдыг черлерни ээлээннерниң саны 25 муң кижи четкен.

РХАШЧ-да 26 төлевилел кирип турар. Росаныяктарның грант мөөрейи база ооң кезээ кылдыр бирги ээлчегде кирген. 2019 чылдың февраль айда «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» платформаның «Сенеж» эргелел мастерскаязы – өөредилге төвү тургустунган. Ында идепкейлиг аныяктар, башкарыкчылар, күрүне албан-хаакчылары өөредилгелерни эртип, янзы-бүрү мөөрейлерде киржип турар. Мастерская аңгы-аңгы өөредиглиг болгаш аныяктарның хемчеглерин эрттирер шөлчүгеш апарган, ооң иштинде ында «Эчис сорулганың девискээри» чыыш болуп турар.

Бо үениң дургузунда чедип алдынган түңнелдер хөй: 35 муң студентини стажировкаже азы ажылче чалаан, 4,8 муң кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг кижилерни ажылга тургускан, 10 муң ажыг бот-идепкейжи төлевилел деткимчени алган.

«Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» коммерцияга хамаарышпас автономнуг организацияның төлевилелдеринде республикавыстың аныяктары идепкейлиг киржип турарын сагындыраал. Эрткен чылын «Чедиишкинниг доозукчу» төлевилелге ТывКУ-нуң студентилери идепкейлиг киришкеннер. А бо чылын тывкужулар «Россияның студенчи чазы» фестивальга тергиидээннер.
Алена НАН-ХОО

#россиястранавозможностей #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тываның Чазааның даргазының чаа оралакчызын томуйлаан
Следующая запись
7 хонук арткан
Меню