Ыраккы Каа-Хемде арагага удур профилактиктиг хемчеглерни чорудуп турар

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хемниң администрациязының корум-чурум профилактиказының талазы-биле специалистери кудумчуларга хыналдаларны чоруткан. Хыналда үнүүшкүннү суурнуң девискээринге араганы хоойлуга удур садып-саарарынга болгаш кудумчуларга корум-чурумну тудары-биле чорудуп турарын сагындыраал.

#меры_по_обеспечению_правопорядка

Предыдущая запись
Летний досуг
Следующая запись
Барыын-Хемчикте сиген кезилдези эгелээн
Меню