Улуг-Хемде одалга сезонунга белеткел ажылдары

Улуг-Хем кожуунда чсуртталга-коммунал ажыл-агыйы кышка белеткел ажылдарын үе-шаанда чорудуп турар. Кожууннуң чагырыкчызы Б. Балбак одалга сезонунга белеткел ажылдарын хынаан.

#жкх

Предыдущая запись
В «Солнечном городе» интересно!
Следующая запись
 Тарыс аржаанының эм салдары
Меню