Ие дылым — тыва дылым!

Төрээн дыл – сагыш-сеткилдиң, чүректиң дылы-дыр. Ынчангаш төрээн дылывысты кажан-даа утпас болзувусса эки.

2015 чылдың төнчүзүнде Тываның Улустуң чогаалчызы Александр Даржай Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкаш, Тыва дыл хүнүн доктаадып, ону чылдың-на демдеглеп эрттирерин саналдаан турган. Ноябрь 1-ни Тыва дыл хүнү кылдыр доктаадыр, ону чылдың-на бо хүн демдеглеп эрттирер дугайында Чарлыкка 2016 чылдың январь 18-те Тываның Баштыңы адын салган.

Тыва дылым

Сүзүүм болган авайымның сүдү ышкаш,
Сүүзүннүг, мага-боттан адырылбас,
Тынар агаар, сеткилимниң хөрзүнү бооп,
Тыва дылым, дамыр-ханда тудуш-тур сен.

Кырган-ачам уран-мерген тоолундан
Кыштың узун кежээзинде сени танааш,
Маадырлыг өлбес чоннуң дылы-дыр деп,
Магадааштың, кезээ шагда ынакшаан мен.

Кашпал хемче шурай берген дидим кыстың
Өжээн-килең доюлдурар түрлүг ырын
Өшкүлерин дозуп чорааш, угбам уруг
Хаяларга чаңгыландыр ырлавыткан.

Ынай бодум ону дыңнааш, төрээн дылым,
Ыым келип, баарым адаа ажыш диген –
Ынчан сенден бир-ле дугаар ынакшылдың
Ыдык чаагай, өндүр арыын билген-дир мен.

Ыржым дүне. Чечектиг шык. Өглер удаан.
Ырак дээрниң сылдыстары көрүп турда,
Ынаам кыска сеткилимни ажыдарда,
Ынчан база буянныыңны көрдүм, дылым.

Александр Даржай

Предыдущая запись
Следующая запись
Своими словами от чистого сердца
Меню