Алдан маадырлар: 140 чыл эрткен

Сүт-Хөл кожуунда Алдан маадырларның тура халыышкыны болганындан бээр 140 чыл байырлалын уткуштур белеткел ажылдары чоруп турар. Организастыг комитеттиң кежигүннери Тываның Чазак Даргазының оралакчызы хүлээлгени күүседип турар Алик Монгуштуң удуртулгазы-биле Оргу-шөлче үнүп, өг хоорайжыгажының туружун көрбүшаан, байырлыг хемчеглерниң белеткелин хыналдага алган.

Алдан маадырларның тура халыышкыны болганындан бээр 140 чыл оюнга хамаарышкан хемчеглер июль айның сөөлгү хүннеринде эртерин сагындыраал.

Алена Нан-Хоо

Чурукту интернеттен алган

Предыдущая запись
Гимназияның капитал септелгези дооступ турар
Следующая запись
Мы продлеваем прием заявок на бизнес-проект
Меню