Саяногорскиде тыва студент берге байдалда

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Саяногорскиже ажылчын бөлүк тыва студент оолдуң эмнелгеже кирген байдалдарын тодарадыры-биле үнүпкен. 17 харлыг аныяк кижини чер бажыңнар чанындан медерел чок чыдырда тып алган. Ол — Саяногорскиниң эмчи техникумунуң 2-ги курсчузу. Бо байдалды Тываның Баштыңы бодунуң хууда контролюнче алган.
«Дүвүренчиг медээ келди. Саяногорскиде бистиң аныяк чаңгыс чер-чуртуувус-биле хай-халап болган-дар, ол ам эмнелгеде медерел чок чыдар. Элекке түңнелдер кылыр эргевис чок. Шупту байдалдарны тодарадыр дээш Саяногорскиже Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруу яамының оралакчы сайыды Александр Харченконуң удуртулгазы-биле ажылчын бөлүк үнүпкен. Олар когараан студентиниң ада-иезинге юридиктиг болгаш өске-даа бүгү талалыг дузаны көргүзер. Оолдуң ада-иезинге быжыг болурун күзедим, силерни хай-халаптыг берге үеде кагбас бис, объективтиг истелгени кады чедип алыр бис» — деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.
ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруу яамының сайыды Виктор Хүлерниң тодаргайлааны-биле алырга, ол ИХЯ-ның Саяногорскиде салбырының төлээлери-биле баш бурунгаар чугаалашкан. Тывадан барган ажылчын бөлүктүң кежигүннерин болуушкуннуң шупту байдалдары-биле таныштырар. Бир дугаарында олар хай-халапка таварышкан студент оолдуң ада-иези-биле ужуражыр.
Ажылчын бөлүктүң кежигүннериниң аразында Тываның Нациялар херээниң талазы-биле агентилелдиң оралакчы даргазы кирип турар.

#врио #ховалыг #тыванын_аныяктары #саяногорск #студентизтувы

Предыдущая запись
Малчыннарга деткимче
Следующая запись
#ПМЭФ-2021
Меню