Кышка белеткел

Республикада кышка белеткел ажылдары кидин түлүк чоруп турар. Ооң «орук картазын» бадылаан болгаш ажыл хемчеглериниң планын чазак бадылаан.
«Коммунал ажыл-агый бүдүрүлгелери кышка белеткел ажылдарын чорудуп турар. Ниитизи-биле 2023-2024 чылдың кышка белеткел хемчеглеринче 340 сая рубльди чарыгдаар. Акша-хөреңгиниң хөй кезии ТЭК объектилерин белеткээринче үндүрер. Ол дээрге кыштың соогунда албан черлери, социал объектилер болгаш чуртталга бажыңнарынче чылыгны хандырары-биле белеткелдер-дир. Шагаан-Арыг, Ак-Довурак, Чадаана, Туран, Кызыл-Мажалык, Сарыг-Сеп, Хову-Аксы, Бай-Хаак болгаш Кызыл хоорайның ниити чуртталга бажыңнарының чылыдылга системазын чууру көрдүнген» — деп, чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының килдис начальниги Кежик Салчак дыңнаткан.

Предыдущая запись
Аңгыр Күжүгет: хууда сайгарлыкчы
Следующая запись
День Движения Первых
Меню