Школа тудугларын шуудадыр

Тывада школа тудугларының талазы-биле байдал нарын. Школаларда өөреникчилер 3 ээлчегде өөренип турар. Ооң мурнунда чылдарда Өөредилге сайыды Т. Санчааның республиканың школаларында 3-кү ээлчегде өөренмейн деп илеткеп турганы бодунуң будулуп олурганы деп санаар мен. Херек кырында байдал ындыг эвес деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Дараазында филармонияның тудуунга хамаарыштыр культура яамызының сайыдындан айтырган.
#аппаратноесовещание #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Ажылды уламчылаары чугула
Следующая запись
Болдунар шаа-биле дузалаар
Меню