Чаа студия ажыттынган

Аңчы Хомушку социал керээ күрүне деткимчези-биле автомашинаны бүрүнү-биле аштаар-арыглаар студияны ажыдып алган.
Ол күрүне деткимчези алыр дээш, тускай курстарны эртип алгаш, 2023 чылдың июльда төлевилелин камгалап алган.

Чонну ажылга хаара тудар төптүң медээлеринден белеткээн.

Предыдущая запись
Торжественное открытие «Парты Героя»
Следующая запись
Ужур-ла бар содак-шудак
Меню