ЧАСПАС АДАР АДЫГЖЫВЫС – МААДЫРЫВЫС

⚡Россияның Маадыры атка төлептиг болган Улуг-Хемниң Арыг-Үзүү оглу Донгак Мергенге тураскааткан шүлүктү Аяс Санчай-оол бижээн.

ЧАСПАС АДАР АДЫГЖЫВЫС – МААДЫРЫВЫС
Кадыр хая чалымнарын чара шапкаш,
Каа-Хемни, Бии-Хемни каттыштыргаш;
Эне-Сай бооп, сүрлүг аккан Улуг-Хемден
Экер эзир Маадыр атка төлеп дирткен!

Торлуру чок күчүтен хем оглу болгаш,
Доза турар моондактарны эртип чорааш;
Тулчуушкунга тура дүшпейн чүткүп үнген–
Тулган эрес чүреккирин көргүзүпкен!

Чечен өөрүн дайызынның туттуруундан
Чедиишкинниг хөделгештиң хостап алды.
Дүмбей дүннүң караңгызын ажыглапкан –
Дүвү-далаш, боданыр чай алынмады!

Чаңгыс эвес, алдан эрниң амы-тынын
Чалданыш чок шиитпирлиг камгалады.
Амы-хууда боттуң тынын уттупкаштың,
Амыр эвес базымнарны дидим кылды!

Оранындан олча хаяр адазы ышкаш,
Орлан аңчы соруун холга быжыг туткаш,
Шылырт кынныр дааш безин үндүрбейн,
Шыдаар эриң шалыпкынныг шимченген ийн!

Шойгу Сергей акызындан тудак болбаан–
Шой-каң бүткен Донгак Мерген маадыржаан.
Алызындан часпас адар адыгжывыс,
Алдын Сылдыс чаалап алган Маадырывыс!!!

Аяс Санчай-оол. Улуг-Хем. Арыг-Үзүү.

Предыдущая запись
Башкызынга дузалашкан
Следующая запись
Будь в центре новых возможностей — стань частью Дня молодежи 
Меню