Башкызынга дузалашкан

«Феникс» студенчи отрядтың кежигүннери философия кафедразының доцентизи Тамара Будугечиниң бажыңынга чедип, соңгаларын, балконун кара ыштан аштап-арыглааш, өрээлдерин чугган.

«Башкывыска дуза кадып, ачы-буян чедиргенивиске өөрүп тур бис. Моон соңгаар дуза херек апарза, ол бистиң-биле харылзажыптар болду» — деп, путинчи отрядтың кежигүнү Белек Ооржак чугаалаан.

Студенчи отрядтың дайынчылары чыл санында улуг назылыгларга дузалажып турар. Кышкы үеде – херим иштиниң харын аштаар, чазын – огородтуң чалдарын белеткээр, бажың иштиниң кара ыжын чуур дээш оон-даа өске.

Предыдущая запись
Тюменская компания наладит производство чековой ленты из отечественного сырья
Следующая запись
ЧАСПАС АДАР АДЫГЖЫВЫС – МААДЫРЫВЫС
Меню