Сиген кезилдези Улуг-Хемде уламчылап турар

#көдээ_ажыл_агыйы

Улуг-Хем кожуун чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, амгы үеде 1200 га черниң сигенин кескен болгаш 900 га черде сиген бөлдүнген. Ниитизи-биле бо хүнде 810 тонна кадыг мал чемин белеткээн. Сиген шөлдеринде 34 трактор, 23 сенокосилка, 15 сиген бөлер техника база 12 пресстээр техника хаара туттунган. План езугаар 16182 тонна мал чемин белеткээри көрдүнген.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В школе №3 Кызыла на грант мэра открыли спортивный центр
Следующая запись
Молодой ученый ТувГУ Ольга Бондаренко выиграла конкурс молодежных проектов на фестивале «Таврида.АРТ»
Меню