Стундетинлерни сакман ажылынче хаара тудар

Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы:
Сакман ажылын байырлыг шинчиже киирип, малчыннарның аалынга баргаш, шайлап, ужа-төш алыры шуут шын эвес. Малчын кижиге ол шуут улуг чарыгдал-дыр.
ТывКУ-да бо угланыышкын-биле 200 ажыг сургуул өөренип турар. А сакман ажылынче 28 студент чоруур-дур. Ниитизи-биле 150 студентини сакман ажылынче хаара тудар болза, оларның чүгле 28-и ТывКУ-нуң студентилери-дир. Мал оолдаашкынының дугайында айтырыгны чугаалажып тургаш, Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң директорун чүге чалавааныл? Аныяк сайыт Айдын Дун студентилер-биле харылзаалыг болуру чугула.
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #кыштаг #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Хой оолдаашкыны эгелээн
Следующая запись
Шагаа — чоннуң езу-чаңчылдарынга үндезилеттинген
Меню