Ак-Довуракта одалга сезонунга белеткел ажылдары

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың одалга сезонунга болгаш кышка белеткел айтырыгларын контрольга алган. Ол Ак-Довурак хоорайның одалга сезонунуң белеткелинге хамаарыштыр чурттакчы чон-биле ужуражылганы кылган.

«Кожууннарда одалга сезонунга белеткел айтырыын контрольга алдым. Ак-Довуракта септелге ажылдарын ам-даа улгаттырар деп шиитпирледивис. Чурттакчылар чамдык бажыңнарның подвалдары сугга дүжүп турарын, подъездтерде канализация чыдын, квартираларда өл-шыкты хомудап чугааладылар» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Тыва чазактың удуртулгазы июнь айда хөй квартиралыг бажыңнарның хыналдазын чоруткан. Ведомстволар аразында комиссияның түңнели ындыг-ла эки эвес болганын ол демдеглээн. Бажыңнар иштиниң коммуникациязы берге байдалда. Инженер четкилеринге шыңгыы септелге херек. Кырындан чамап-септээри шуут болдунмас.

«Ак-Довурак хоорайда капитал септелге фондузунуң арга-шинээ аргажок. Чурттакчылар капитал септелге төлевирин чорутпайн турар. Бо чылын чүгле ийи бажыңның септелгезинче акшаландырыышкынны планнаан. Фонд-биле чугаалашканывыс түңнелинде, ам-даа ийи бажыңны септелгеже киирер бис. Акшаландырыышкынны оон көвүдедири болдунмас болганда, хөй квартиралыг бажыңнарның инженерлиг четкизин септээринче республика бюджединден 3 сая рубльди аңгылаарын даастым.
Амгы үеде 1 хөй квартиралыг бажыңның септелгези доозулган. Ийизинде ажылдар төнчүлеп турар. Артканнарын одалга сезону эгелээринге чедир доозар. Ынчангаш бо чылын Ак-Довурак хоорайга ниитизи-биле сес бажың септеттинер. Келир чылын база инженер четкилерниң капитал септелгези уламчылаар, харын-даа акшаландырыышкынын улгаттырар барымдаа бар» — деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде бижээн.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#одалга_сезону

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Бии-Хем кожуунга амгы үениң Аныяктар төвү ажыттынар
Следующая запись
Владислав Ховалыг: «Бо чылын Тывада мал чеми белеткээр кампания таарымчалыг чоруп турар»
Меню