Аныяк сайгарлыкчылар сайыттар-биле ужурашкан

Аныяктар ордузунга Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының база Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының сайыттары аныяк сайгарлыкчылар-биле ужуражылганы эрттирген.

✅Ужуражылга үезинде аныяктар бизнеске республика деткимчезиниң стратегиязы болгаш мурнады хөгжүдер сорулгаларын билип алыр аргалыг болган.

✅ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының сайыды регионнуң сайзыралынга аныяк сайгарлыкчыларның үлүг-хуузу чугула дээрзин демдеглээн.

✅Экономика яамызының сайыды төлевилелдер деткимчезиниң кол-кол угланыышкыннарын таныштырган. Аныяктар ортузунга бизнести сайзырадыры-биле, грантылар болгаш өөредиглиг программалар, акшаландырыышкынның оруктары дээш оон-даа өске айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Сайыттар-биле ужуражылгага 50 ажыг аныяк сайгарлыкчылар кээп, сонуургаан айтырыгларынга харыыларны алган. А кожууннардан аныяктар ВКС таварыштыр киришкен.

Алена НАН-ХОО белеткээн.

Предыдущая запись
В Туве начался прием заявлений на получение социального угля
Следующая запись
Быть, а не казаться
Меню