Чаптанчыг оол

Чарыш аъды мунар
Чаптанчыг оол Эрес.
Чажындан-на аътты
Чарашсынып чоруур.

Авазының, ачазының
Ажылынга дузалажыр.
Аажы-чаңы топтуг,
Аянныг оол Эрес.

Аъдын, инээн суггарар,
Аяк-сава чугжур.
Аккыр ангор анай дег,
Арыг-силиг Эрес.

Өшкү, хоюн кадарар,
Өөренири черле шору.
Өөнге келген кижини
Өрү дөрже чалаар.

Чаңгыс классчы эштерин
Чалгааратпас, хөгледир.
Бергээ душкен эжин
Белен кагбас Эрес.

Айдыс Сааяның «Сылдысчыгаш» солунга, «Башкы» журналынга 1993 чылда үнген шүлүктери

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» поддержали маленькую девочку на долгой лечении
Следующая запись
Столице Тувы — Кызылу хотят учредить почетное звание «Город трудовой доблести»
Меню