Черлик ыттарны канчаарыл?

Солагай талакы эрикте дачаларның девискээринге херээжен кижини ыттар ызырган түңнелинде, амы-тынындан чарылган деп медээ социал четкилерде дыргын апарган. Март 1-ниң дүнезинде республика эмнелгезинге 35 харлыг херээжен кижиниң мөчүлерин хемдип каапкан балыгларлыг эккелген. Элээн болганда ол чок болган. Амгы үеде ыттарның ээлерин илередип тыпкан.
Дача чурттакчызының чок болган чылдагаанын тодарадыры-биле суд-медицина экспертизазын тургускан болгаш, болган байдалдың барымдааларын шын тургузары-биле истелге ажылдарын чорудуп эгелээн деп, Тываның Истелге комитединиң албан-езу сайтызында бижээн.
Черлик ыттар дугайында чидиг айтырыг чүгле дачаларда эвес, а Кызыл хоорайның, ыраккы Каа-Хемниң чурттакчыларын база дүвүредип турар. Ада-иелер өөреникчи ажы-төлү дээш сагыжы аарып, тус черниң удуртукчуларындан черлик ыттарның хемчээн алыр дугайында дилеп турар.
Бо айтырыгга хамаарыштыр ТР-ниң Чазааның оралакчы даргазы Валентин Ендан бодунуң блогунда https://vk.com/id453585415?w=wall453585415_1653 бижээн.

Предыдущая запись
Саннар болгаш барымдаалар
Следующая запись
Часкы үерге удур
Меню