Тывада чаагайжыдылга болгаш ногаанчыдылга айында аныяктар идепкейлиг киржип турар

Тываның девискээринде чаагайжыдылга болгаш ногаанчыдылга айы эгелээн. Санитарлыг арыглаашкында республиканың янзы-бүрү албан черлери идепкейлиг киржип турарын сагындыраал.

ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының коллективи биле Тиилелгениң эки турачылары база чаагайжыдылга айында киржип, Кызыл хоорайның Ленин-Интернациональная кудумчуларындан Дружбага чедир арыглаашкынны кылган.

«Субботник — арыглаашкын болгаш чаагайжыдылганың чаагай чаңчылы. Ол долгандыр делегейни чаартыр. Биске онаашкан девискээрни изиг күзелдиивис-биле аштап-арыгладывыс» — деп, аныяктар демдеглээн.
Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Более 3,6 тысяч медицинских работников Тувы получают специальную социальную выплату
Следующая запись
Чеди-Хөл кожуунда 36 өг-бүле чаа бажыңнарны алган
Меню