«Кызыл кош» дузаламчызын чорудар

Амгы үеде Украинада шериг албан-хүлээлгезин эрттирип турар шериглеривиске гуманитарлыг дуза чыыр акцияда кожуун-суму бүрүзүнүң чурттакчылары идепкейлиг киржип турар.

Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг сумузунуң идепкейлиг чону «Кызыл-коъш» акцияда киржип, орай кежээге чедир таалыңнарны даарап, аъш-чем аймаан четчелеп чыгган.

Улуг-Хемниң сумуларындан киржикчилер гуманитарлыг дузаны кожуун төвүнге чаңгыс черге мөөңнеп чыггаш, Кызылче чоруткан.
Март 23-те бүгү тыва чоннуң гуманитарлыг ачы-дузазы российжи шериглерже ужуптар.

Предыдущая запись
Депутат Верховного Хурала прокомментировал заявление украинского медика кастрировать российских военных
Следующая запись
Эгезинде банкыларның карталары дээш дүвүрелди болдурган, оон чигир, гречканы курлавырлап эгелээн
Меню