Акым адын Чимит-оол дээр

Экии, солдат! Мээң адымны байыр дээр. Кызылдың дугаары 9 гимназиязында өөренип турар мен. Чогум эки өөредилгелиг мен.
Мээң акым база дайынчы. Бо чагаалар Украинаның девискээринге чеде бээр болза, акымга таваржырын күзээр-дир мен. Акымның адын Чимит-оол дээр.
Шупту тыва дайынчылар — маадырлар деп, биске башкыларывыс өөредип турар. Россияның Маадыры Мерген Донгактың дугайында кичээл­дер болуп, чаңгыс чер-чурттуг­ларывыстың эрес-дидим чоруунуң дугайында билир бис. Оларның аразында тускай шериг операциязынга киржип чорааш, амы-тынындан чарылган тыва акыларывыс база бар. Оларны кажан-даа утпас бис. Ынчалза-даа шупту дириг чанып кээриңерни күзээр-дир мен.
Мен өзүп келгеш, эрес-дидим солдат болур мен.
Байырлыг!
Байыр ОНДАР,
6 «а» класстың өөреникчизи.

Кызылдың дугаары 9 гимназиязы.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Дорога к успеху
Следующая запись
Төрээн чуртунуң төлептиг камгалакчылары
Меню