Чаа чылдын белээ

Бо хамчыктыг аарыг дээш делегей кырында болуп турар өскерлиишкиннер кайы көвей. Чыл бүрүзүнде чаңчыл аайы-биле эрттип турар улуг чараш байырлалдар безин болбайн турары кижи бүрүзүнге билдингир. Чеже-даа кызыгаарлыг үе болза, Чаа чыл байырлалы уругларга солун, уттундурбас болуру-биле янзы-бүрү акциялар чоруттунуп турары эки.
Чаа чылга уткуштур Бүгү-россия чергелиг #Кадыбис деп буянныг акцияның волонтерлары «Чаа чыл бажың бүрүзүнде» деп акцияны чорудуп эгелээн.
Республикавыста волонтерлар болур күзелдиглер саны 90 ажыг аныяктар болган. Олар новыйгод.мывместе2020.рф сайтыга «Соок-Ирейден белекчигеш алыксап тур мен» деп күзелин илереткен чагыгларга барып, белекчигештерин үлээрлер. Аңаа хөй ажы-төлдүг, социал байдалы берге өг-бүлелерден уруглар хамааржыр.
Уругларга аалдап баарының мурнунда волонтерларны өөредип белеткеп турар. Онза айыылдыг аарыгга удур дүрүмнерни сагып, камгалал маскалар, хол-хаптар, антисептиктерни ажыглаарын, бажың бүрүзүнге баргаш уруглар, ада-иелер-биле чугааны канчаар эгелээрин, олардан 1,5 метр ыракка турарын болгаш өске-даа дүрүмнерни волонтерларда өөредип турар.
Бо хүн #Кадыбис акцияның волонтерлары «Чаа чыл бажың бүрүзүнде» акцияның 1-ги чагыын кылып, Кызылдың чурттакчылары, Азияна, Уран-оол Салчактарның өг-бүлезинге аалдап барган. Олар 6 ажы-төлдүг, улуг уруу 16 харлыг, эң бичиизи 3 харлыг. Уруглары Кызылдың 4 дугаар школазының өөреникчилери, бичиилери хоорайның 8 дугаар уруглар садының кижизиттирикчилери.
Соок-Ирей, Харжыгаш волонтерлар аныяк өг-бүлениң бичии чаштары бажыңындан үнүп кээрге-ле, сеткилинден өөртүп, белекчигештерин сөңнеп, ыры-шүлүүн дыңнап, үнүп орар чаа чылды эки хөөннүг уткуурун күзээннер.
«Бистиң өг-бүлевиске Чаа чылдың аалчылары болуп Соок-Ирей, Харжыгаш келир деп манаваан бис. Интернет четкизинде новыйгод.мывместе2020.рф сайтызын эскерип кааш, чагыг арттырып каан турган мен. Бүдер болза — бүдер, бүтпес болза — бүтпес ыйнаан деп бодалдыг турдум. Чаа чылдың бүдүүзүнде ажы-төлүмге белекчигештер эккеп бээрге, дыка эки болду, уругларымның өөрүшкүлүг хүлүмзүрүүн көргеш амырадым» — деп, алды уругнуң ынак авазы Азияна четтиргенин илереткен.
«Бо хүн 5 организация, Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының, ТР-ниң Спорт яамызының, ТР-ниң Чер болгаш өнчү-хөреңги хамаарылгаларының яамызының, Кызыл хоорайның мэриязының база Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгезиниң коллективтери «Чаа чыл бажың бүрүзүнде» акцияның бо удаада деткикчилери болган.
Өңнүк! Улуг буяндан кылып, Чаа чылда чаштарның сеткилин өөртүп, белекчигештерден садып алгаш, бистиң адрезивиске эккеп берип болур сен» -деп, Бүгү-российжи “Кады бис” деп акцияның регионалдыг штавының удуртукчузу Артыш Монгуш кыйгырган.

Белекчигештерни дараазында адреске чедирип болур: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 44.

«Чаа чыл бажың бүрүзүнде» акциязы декабрьның 31-ге дээр уламчылаар.

#Мывместе #Новыйгодвкаждыйдом #Новогодниеокна #Корзинарадости #Подаркидетям #Спасибо2020 #Волонтеры #Тыва #АВЦ #Молодеж #Активисты #Тыванын_аныяткары #Сылдысчыгаш_солуну

Предыдущая запись
АКТИВИСТКА ПО ЖИЗНИ
Следующая запись
Поздравь своих коллег, родных друзей оригинально с Новым годом!
Меню