«Студенчи час» онлайн-хевирге эртер

Бо чылын «Студенчи час» регионалдыг фестиваль деңнелге 3 чадага болурун сагындыраал.
Бирги чадазы: апрель 10-га чедир республиканың өөредилге черлеринден чагыглар болгаш мөөрейниң материалдарын хүлээр;
Ийиги чадазы: апрель 11-ден 17-ге чедир «Россияның студенчи час»
XXX-ги Бүгү-россия чергелиг фестиваль республика чергелиг эртер. Материалдарны ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелиниң социал четкилерде аккаунтузунга чырыдар.
Үшкү чадазы: апрель 18-тен 26-га чедир түңнелдерни үндүргеш, «Россияның студенчи час» фестивалынга киржир регионалдыг делегацияны тургузар.
Шупту киржикчилер дараазында ссылка езугаар чагыгны киирер:
— https://myrosmol.ru/admin/event/88483
ТАЙЫЛБЫР: «Россияның студенчи чазы» — чуртта чаңгыс-ла студентилерниң чогаадыкчы чоруун сайзырадып база деткип турар Программа болур. Ону Россияның девискээринге 1992 чылда тургускан болгаш, ынаар 80 ажыг регионалдыг, 10 бүгү Россия чергелиг, 4 бүгү делегейниң хемчеглери кирип турар.
Чыл санында фестивальда чурттуң янзы-бүрү булуңнарындан 1 500 000 хире студент 1200 өөредилге черлерин төлээлеп турар. 2019 чылда ук Программа «Россия – хөй арга-шинектиг чурт» президент платформазының иштинче кирген.

Предыдущая запись
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
Следующая запись
«Тывамедиабөлүк» 3 харлаан
Меню