ИТ-компанияларны деткиир

Чурагайлыг хөгжүлде яамызы ИТ-компанияларны деткиири-биле дүрген хемчеглер дугайында медээлер чыылдазын чарлаан

Россияның Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар яамызы ИТ-компанияларга херек дүрген хемчеглер дугайында медээлер чыылдазын чарлаан. Дон компаниялар Күрүне ачы-дузазы порталда тускай хевирниң бланкызын долдургаш, дараазында адрес езугаар чорудар: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/32346/.

Боттарының ажыл-чорудулгазында проблемаларын болгаш ону шиитприлээринге чугула херек курлавырлар дугайында чугаалаарын компанияларга саналдап турар. Оон аңгыда киржикчилер боттарының чаа төлевилелдериниң боттандырылгазын болгаш деткимче хемчеглериниң дугайында айтып болур.

Предыдущая запись
Меге медээге бүзүрээн херээ чок
Следующая запись
Мерген Санчай-оол: «Автомаңнаашкын-биле чаңгыс демивисти илереттивис»
Меню