Александрны Тывада манап турар

✅ Team Spirit команданың Dota 2 делегей чемпионадынга кайгамчыктыг чедиишкини-биле чурттуң Президентизи В. Путин болгаш КүрДуманың депутаттары байыр чедирген. Оларның аразында 20 харлыг тыва оол Александр Хертек (TORONTOTOKYO) кирип турарын сагындыраал.

Дүүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Александр Хертек-биле интернет таварыштыр харылзашкаш, Team Spirit команданың кежигүннерин Тываже чалаан.
«Чаңгыс чер-чурттугларымның мурнундан Team Spirit команданың чемпионнарын Тываже чаладым. Чажырбайн тур мен, оларның холун тудуп, байыр чедирип каары күзенчиг. Александрның чугаалааны-биле алырга, ол бодунуң удурланыкчыларын математиктиг угаан бүдүжү болгаш стратегтиг боданыышкын дузазы-биле тиилеп турар. Ол ындыг болбас арга чок. Ынчангаш чурагайлыг сайзырал дугайында чугаалап тура, школаларда математика кичээлдериниң шынарынче онза кичээнгейни углаар ужурлуг бис. Ынчан киберспорттуң чаңгыс эвес салгал чемпионнары үнер болгаш, ниитизи-биле быжыг эртем-билиглиг салгал болур» — деп, бодунуң блогунда Владислав Ховалыг бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#киберспорт #молодежь #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Конкурс сочинений «Мой тренер-лучший»
Следующая запись
Школьников и студентов ссузов приглашают на образовательный онлайн-интенсив «#ШБВCITY»
Меню