«Шын» солуннуң байырлалы-биле!

847

Бо хүн «Шын» солуннуң тургустунганындан бээр 95 чыл ою. Ук солун тыва парлалганың төөгүзүнде кол черни ээлеп турар. «Шынның» номчукчулары ынак солунун үргүлчү манаар. Республиканың ырак-узак булуңнарында көдээ ишчилерниң ынак солуну.
Барык чүс чылдың эргинин арта базып чыдар солуннуң редакциязынга тыва парлалганың эң-не шыырак журналистери ажылдап чораан. Ынчангаш хүндүлүг хоочуннарга база шынчыларга солуннуң юбилейи-биле байыр чедирдивис.
«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязының мурнундан
Мира КОНГУЛ-ООЛ.

,
Предыдущая запись
Хоочуннар сагыжындан кырывас
Следующая запись
Чаа дүрүмнер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню