Долу эвес мобилизация дугайында дорт дамчыдылга

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг шериг комиссариаттың болгаш өске-даа харыысалгалыг төлээлерниң киржилгези-биле долу эвес мобилизация айтырыгларынга хамаарышкан чонну дүвүредип турар айтырыгларга долу, четче харыы бээри-биле дорт дамчыдылга эрттирерин дааскан.

Дамчыдылга 17 шакта «ВКонтакте» социал четкиде Объясняем.РФ.Республика Тыва деп төлевилелдиң арынынга болуп эртер. Шөлүлгези бо https://vk.com/obyasnyaem_tuva?w=wall-193672294_6790.

«Бистиң оолдарывыс, дайынчыларывыс шериг албан-хүлээлгезин сагыжы аарывайн эрттирзин дээш бүгү болдунгу дег чүүлдү кылган турар ужурлуг бис — деп, В. Ховалыг медеглээн. — Эң-не кол чүүл — оларның өг-бүлелери, чоок улузунга деткимче болгаш сагыш човаашкын. Ылаңгыя көдээ суурларда чон шупту бот-боттарын таныыр-билир болур болгай, ынчангаш чүгле бо үеде мөөңнеттингеннерниң эвес, а тускай шериг операциязында киржип турарларның шуптузунуң чоок улузун, өг-бүлелерин карактап, хайгаарап чорууру чугула.

Эге дээрезинде мөөңнеттинген хамаатыларның 17 хар чедир назылыг ажы-төлүнүң кижи бүрүзүнге 5 муң рубль дузаламчыны чаңгыс удаа төлеп бээр шиитпирни хүлээп алдым. Социал албан черлериниң баазаларында ол ажы-төл дооза бар дээрзинге бүзүрээр мен, дузаламчы алыр улустуң даңзызын дарый дүрген шүүштүрүп, кыска хуусаа дургузунда төлевирни чорудар ажылды вице-премьер Елена Викторовна Хардиковага даастым».

Чазак Даргазы Тывада ачы-дуза чедирер чаңгыс аай төп тургусканын дагын база дыңнаткан. Тываның фермерлериниң ачы-дуза чедирилгезинге катчып, 50 тонна картофельди чүдүрүп бээр дээнин В. Ховалыг өөрүп четтириишкин-биле дыңнаткан.

» Чазын-на тус черниң далганын 56 тоннаны курлавырлаан турган бис, оларны шоодайлаар ажыл чоруп турар. Оон аңгыда бирги хереглелдиң шынары эки аъш-чем бараан аймаан чыып тургузар даалганы бердим. Хөмүр-даш биле ыяш хереглээннерге дузаны чедирип эгелей бердивис. Оон аңгыда муниципалитеттерде губернатор төлевилелдериниң киржикчилеринден алган мал-маган бар. Оон 1 баш шээр малды келдирткеннерниң өг-бүлелеринге бээр кылдыр дугуруштувус. Ол дээрге бистиң талавыстан баштайгы ачы-дуза болуп турары ол деп катаптап каайн. Улаштыр байдалды өөренип көргеш, ук ачы-дузаны системажыдары негеттинер чадавас» — деп, Тываның Баштыңы В. Ховалыг чугаалаан.

Чартык шак болгаш эгелээр (17.00 шакта) дорт эфир үезинде шын медээлерни дыңнап ап, айтырыгларны салып болур арга кижи бүрүзүнде бар — https://vk.com/obyasnyaem_tuva

ШЫН

Предыдущая запись
5 тысяч рублей будет выплачено каждому несовершеннолетнему ребенку мобилизованного гражданина в Туве
Следующая запись
По поручению Главы Тувы Владислава Ховалыга сегодня разгрузили по 1 тонне каа-хемского угля двум семьям наших земляков
Меню