Дайынчы байдалга бирги эмчи дузазын чедирери

Тускай шериг операциязынга эки тура-биле киришкен чаңгыс чер-чурттуувус Конгар Кылан-оол Кызыл хоорайның ДОСААФ албан черинге бо хүн, сентябрь 28-те, 16.00 шакта бирги эмчи дузазын чедирер талазы-биле өөредиглиг семинарны эрттирер. Конгар Кылан-оол ДУР, ЛУР-га дайынчы байдалга шериг албанныгларга эмчи дузазын чедирип турган. Ооң дугайында эш-өөрү «карак кызыл», «берге өйде кажан-даа кагбас», «дайзынның огунуң адаанга-даа ажылдап билир кижи» деп чугаалаар. Тускай шериг операциязынче үш ай эрткенде, база катап чоруур. Дайынчы байдалга бирги эмчи дузазын чедирерин чоруур мурнунда чугаалап, бодунуң арга-дуржулгазы-биле солчур.

#патриотизм

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту интернеттен алган.

Предыдущая запись
Эм оъттарны чыгган
Следующая запись
Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер?
Меню