Чайлагда чай

694

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг сумузунга чайгы үеде ниитизи-биле 62 уруглар, оолдар көдээ аалдарга дыштанган.
Уругларның дыштанылгазы солун эртсин дээш, аалдарның ээлери оларны чалгааратпайн ойнадып-хөгледип, билбес чүүлдерин тайылбырлап берип, малчын кижиниң янзы-бүрү ажылдарын кылдырып турганнар.
Оруктуң берге болганындан уругларга аъш-чемни улуг машиналар-биле аппарып берип турган.
«Эштерим-биле көдээ аалга чайгы дыштанылгамны эрттиргеним дыка солун болган. Сүттен кылган чаагай чемнерни чип, арыг агаарга ойнап-хөглеп, аъттар мунуп, инектеп, бызаалап, хой кадарып дээш чүнү-даа кылып турдувус» — деп, Тоолайлыг эге школазының 4-кү классчызы Сайын Хертек чугаалаан.

, , , , , ,
Предыдущая запись
История успеха КТ2030
Следующая запись
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню