Вожатыйларны белеткеп турар

Тываның күрүне университединиң психологтуг албанында 2021 чылдың кадыкшылга сезонунга ажылдаар студент-вожатыйларны белеткеп турар. «Авокадо» студенчи педагогтуг отряды келир чылдың кадыкшылга сезонунга белеткелди «Вожатыйларга психология» деп өөредиглиг курс­тан эгелээн. Кичээлдерни ТывКУ-нуң Психологтуг албанында Сырга Момбей-оолдуң удуртулгазы-биле чорудуп, студотрядтарның кежигүннерин аңгы-аңгы назы-харлыг, аажы-чаңныг уруглар-биле ажылдаарынга өөредир. Студентилер янзы-бүрү психолог­туг аргаларны болгаш чаштар коллекти­ви-биле ажылдаар технологияларны шиң­гээт­пишаан, оларны демниг чорукка, ко­ман­да тургузарынга өөредип база лидер иле­редирин билип алырлар. Оон аңгыда вожатыйлар уруглар ортузунга конфликтилиг байдал болдурбазынга база өөренирлер.

#ТГУ #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Каа-Хемде губернатор төлевилелдериниң түңнели
Следующая запись
33 муң бижидикчилиг блогер кыс
Меню