Владислав Ховалыг: Хоойлу езугаар харыысалганы онаар

Кызыл хоорайның хүнүнде кежээ байырлыг салют үезинде бир-ле чылдагаан ужун айыылдыг байдал тургустунган. Ооң чылдагааннарын тодарадыры-биле бүгү харыысалгалыг албан черлери ажылды чорудуп эгелээн дээрзин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

»Байдалды амы-хууда хыналдам адаанда тудуп алган мен. Ажылды организастаан төлээниң талазындан айыыл чок чорук техниказының хажыдыышкыны болган деп бадыткаттынар болза, хоойлу езугаар харыысалганы бүрүнү-биле чүктээр ужурлуг.
Ам когараан кижилерге бүгү херек дузаны үе-шаанда чедирери чугула. Кадык камгалал яамызының удуртулгазынга чогуур даалганы бердим» — деп, В. Ховалыг бодунуң социал четкилеринде бижээн.

#шын

Предыдущая запись
Жители Тувы голосуют в национальной одежде
Следующая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 11.09.2022г.
Меню