Тожуда байдал

Кайы-даа үеде Тожу кожуун интернационалчы, топтуг-томаанныг, арага-дарыже сунду чок чон бооп чораан. Ам ында спирт хем ышкаш агып чыдар апарган, кем-херек үүлгедиишкиннери базы ында. Кожууннуң удуртукчузу чүнү кылып турарыл деп, Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралында чугаалаан.

Тожу кожууннуң чагырыкчызының дыңнатканы-биле алырга, кожуунда участок төлээлери чедишпес. Ындыг-даа болза неделя санында Адалар чөвүлелдери-биле ажылдап, бажың «дебоширлери»-биле демисежип турарын дыңнаткан.
Суррогат арага садып турар хууда сайгарлыкчылар-биле демиселди күштелдирерин Тываның Баштыңы сүмелээш, бүдүн кожуунга чаңгыс участок төлээзи арткан дээрге, шын эвес деп, ол чугаалаан.

Предыдущая запись
Вакцинация айтырыы чазак деңнелинде
Следующая запись
Кем-херек үүлгедиин болдурбаан
Меню