Бир ажылчын амы-тынындан чарылган, ийигизин ам-даа дилеп турар

✅ Бөгүн 16:17 шак турда, Барыын-Хемчик кожуунга озал-ондак болган. «Тываасбестиң» шаандагы оран-савазын бузуп турда, ооң ора-сомазы ойлуп дүшкен. Аңаа Черногорскиден ажылдап келген ийи ажылчын бузулган оваа адаанче кирген. Оларның бирээзинге, 40-45 харлыг Хакас Республиканың чурттакчызын оваа адаандан тыпкан соонда, ол-ла черге эмчи дузазын чедирип турда, амы-тынындан чарылганын Барыын-Хемчик кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизи Аира Ооржак дыңнаткан.
Амгы үеде ооң чок апарган чылдагаанын илередип турар.
Ийиги ажылчынны дилеп-тывар ажылдар уламчылап турар.Сөөлгү чылдарда «Тываасбестиң» оран-савазын конкурс езугаар аңгы-аңгы компаниялар садып ап турганы илерээн. Ооң сөөлгү ээзи Черногорскиниң компаниязы болганын сагындыраал.#акдовурак #тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
Произошла трагедия в Ак-Довураке
Следующая запись
Утверждены правила определения «границы бедности»
Меню