Уругларга уруглардан белектер

Россияның школачылар шимчээшкининиң чарлааны «Уругларга — уруглар» акцияның киржикчизи, Кызылдың транспорт техникумунуң 3-кү курсчузу Аюш Монгуш ЛУР, ДУР-нуң чаштарынга номнарны белекке берген. РШШ харыы кылдыр билектээшти сунган.

«Аюш Монгуштуң эккелген номнары ЛУР, ДУР-нуң уругларынга чоокку үеде чедер. Акцияга идепкейлиг киржиңер, аныяктар» — деп, Азиана Увангур чугаалаан.

#РДШ #РДШТыва #ДетиДетям

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаа-Хөлде өскүстерге бажың тудуун доозуп турар
Следующая запись
Элегесте «Эзирлерниң уязы»
Меню