Тывада часкы кыйгыртылга-биле 550 оол шериг албанынче аъттанган

Тывада часкы кыйгыртылга кампаниязы уламчылавышаан. Барыын, Төп болгаш Чөөн чүк шериг округунуң шериг кезектеринге албан хүлээлгезин эрттирери-биле бөгүнге чедир 550 ажыг оолдар Республиканың чыылда пунктузундан аъттанганын, регионнуң шериг комиссариады дыңнаткан.

400 ажыг кижи чадаг шериг кезектеринге шериин эрттирер болза, эмчи шинчилгези база тестилер түңнелдери-биле 15 оол Рязань облазының Агаар-десант шериинге хүлээлгезин эрттирер. Юрга хоорайда спортчу ротага Тывадан 10 оол албанын эрттирер. Иркутск хоорайда стратегтиг сорулгалыг ракета шериглеринге — 14, агаар-космиктиг күштерге – 30 ажыг, шериг-далай флодунга 10 кижи шериглээр.

Шеригже кыйгырткан оолдарны тускай идик-хеп, бичии чүүлдер суггар тускай хап, “Мир” национал төлевир системазының банк карталары база аттарында электроннуг карталар-биле хандырганын республиканың шериг комиссариады дыңнаткан.

Шериг албанынче 18 — 27 харлыг аныяк оолдарны кыйгыртырын сагындыраал. Шеригже кыйгырткан оолдар Россияның чаа регионнарындан өскеде, аңгы-аңгы регионнарда шериг кезектеринге 12 ай дургузунда албан хүлээлгезин эрттирер. Шеригже кыйгыткан оолдарны тускай шериг операциязынче хаара тутпас. Апрельдиң 1-де чуртта эгелээн часкы кыйгыртылга кампаниязы июль 15-те доостур. Республиканың комиссариаттарында шеригже кыйгыртыр оолдарга база оларның ада-иелеринге “тускай изиг шугумунуң” телефоннары ажылдап турар, оон сонуургаан айтырыгларынга харыыларны ап болур. https://rtyva.ru/content/2750/51895/ сайтыдан дугаарларның долу даңзызын тып ап болур.

Амгы кыйгыртылга кампаниязының үезинде Тывадан 700 оолдар шериг албанынче аъттанырлар.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Тывада чиигелделиг хамаатыларга хөмүр дүжүрер чаңгыс хандырыкчыны шилип алган
Следующая запись
Дети погибших в СВО воинов отдохнут в санаториях «Белокуриха» и «Шира»
Меню