Кызыл хоорай: аныяктар командазы чаагайжыдылга дээш

Кызыл хоорайның культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизиниң командазы өөредилге албан черлери, садыг-саарылга төптери болгаш аңгы-аңгы организацияларже ФКГС талазы-биле үнүүшкүннерни чорудуп турар. Амгы үеде олар 25 000 үннү чыгган, ынчалза-даа 16 000 үннү чыыры арткан. Апрель 30-ге чедир аныяктар кызымаккай ажылдаар сорулаглыг.
Предыдущая запись
Чеди-Хөл кожуунда 36 өг-бүле чаа бажыңнарны алган
Следующая запись
Ак-Довурак хоорайның чурттакчылары кудумчуларын арыглаан
Меню