Кадеттер 55-ки даг-адыгжы бригадазынга четкен

«Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадының өөреникчилеринге 55-ки даг-адыгжы бригадаже үнүүшкүннү организастаан.
Оолдар-уруглар чалым-хая үнериниң аргаларын шенеп база аът мунуп өөренгеннер. Кадеттер изиг күзелдии-биле скаладромнуң азып каан кадырларынче дырбактанып үнүп турган. Шак мындыг арга-дуржулга уругларны бедиктерден коргар чорукту ажып эртеринге болгаш координация сайзырадырынга дузалаар.
Ол ышкаш кадеттер аът мунарын кедергей сонуургаан. 55-ки даг-адыгжы бригадазынче үнүүшкүн уругларга уттундурбас хүннү арттырган. Ол дугайында ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Тимур Куулар бодунуң блогунда бижээн.

#патриотчу_чорук

Предыдущая запись
Тывадан уруглар садының башкызы Россия чергелиг мөөрейде киржип турар
Следующая запись
Кто имеет право вручать повестку?
Меню