«Гений места»: салым-чаяанныг аныяктарга

Каа-Хем кожууннуң С.О. тамба аттыг кожуун библиотеказынга «гений места» федералдыг төлевилел езугаар «Мобилограф» лаборатория ажыттынган.

«Мобилограф» лабораторияга төлевилелдиң ачызында киржикчилер дараазында чүүлдерни билип алыр:

✅ Телефонга коммерциялыг болгаш чогаадыкчы роликтерни тырттырары — солун төөгүлер болгаш реклама видеозу, хөгжүмнүг клиптерге чедир, оон аңгыда социал четкилерге таарымчалыг кыска фильмнер;
✅Видео-материалды монтажтап өөренир — кезип, чыпшырып, тускай эффект киирери дээш оон-даа өске.

Салым-чаяанныг аныяктарны хаара тудары — төлевилелдиң база бир кол сорулгазы. «Гений места»төлевилелдиң программазы бүдүн 2024 чылда көрдүнген.

Предыдущая запись
29 февраля Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию
Следующая запись
В правительстве Тувы обсудили пути решения экологических проблем республики
Меню