Чогаал ажылынче аныяктарны хаара тудар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы, шериг журнализи, курлавырда полковник, афганчы, Россияның Президентизиниң чанында кижиниң эргелерин камгалаар чөвүлелдиң кежигүнү Николай Иванов-биле ужурашкан.

«РФ-тиң Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы, шериг журнализи, курлавырда полковник, афганчы, Россияның Президентизиниң чанында кижиниң эргелерин камгалаар чөвүлелдиң кежигүнү Николай Иванов-биле ажылчын ужуражылганы кылдым. Ол Тываның Чогаалчылар эвилелиниң тургустунганындан бээр 80 чыл оюн таварыштыр коллегаларынга байыр чедирер дээш бистиң республикавысче аалдап келген.

Ооң-биле Тываның литературлуг каттыжылгазының сайзыралынга хамаарыштыр кады ажылдажылганың кол-кол айтырыгларын чугаалаштывыс. Ол ышкаш чогаал адырынче аныяктарны хаара тудары база.

Н. Ивановтуң чогаадыкчы оруу шериг албаны-биле сырый харылзаалыг. Шериг хүлээлгезин эрттирип тургаш, «Советский воин» журналды номчуп чораан. Ооң соонда ук журналдың кол редактору болган. Ынчангаш бо хүн шериг темазын чугаалашпайн баар аргавыс чок болду» — деп, В. Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тывада диаспораларның төлээлери кадык амыдыралды суртаалдаан
Следующая запись
Чогаалчыларның байырлалын демдеглеп турар
Меню