Аныяктарны ажылче чалап турар

Бөгүн Аныяктар ордузунда ажылчын аныяктарның шуулганы болгаш ажыл ярмарказы болуп турар.

Ярмаркада 1 муң ажыг хостуг ажылчын олуттарны чарлаан. Республиканың чурттакчыларын даштыкы болгаш Россияның бүдүрүлгелер ажылче чалап турар. Оларның аразында «Тардан голд», Межегей уголь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», «БТК Групп», ООО «Лунсин», «Цзинь Шань Цзянь Шэ» болгаш Тываның улуг албан черлери ООО «Восток», АО «Тывахарылзааинформ», Росгвардияның эргелели, дүрген дуза чедирер станция,өөредилге албан черлери база эмнелгелер бар. Оон аңгыда күзелдиг улус «Демография» национал төлевилел таварыштыр өөредилгени эртип болур. Ону тус черлерниң чонну ажылга хаара тудар төптери чорудуп турарын сагындыраал.

Ниитизи-биле ажыл ярмарказынче баргаш, бодуңарга тааржыр ажылды тып ап болур силер, чок-ла болза мергежилиңерни солууру-биле халас өөредилгени эртер керээни чарып алыр арга бар.

Алена Нан-Хоо
Чурукту Буян Ооржак тырттырган

Предыдущая запись
С любовью к братьям меньшим
Следующая запись
 Абитуриенты Тувы уже могут подавать документы в вузы
Меню