Тывадан эки турачы эмчилер Донбассче аъттаныпкан

Донецк база Луганск улус республикаларда эмчилерге дузалажыры-биле Тывадан эки турачы эмчилер аъттаныпкан. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Айдын Серен-оол Тывадан эмчилерни баштап чоруур. Командада хирургтар, травматологтар, реаниматологтар бар. Шупту алды кижи сургакчылаашкынче үнүпкен.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг херек чүүлдер-биле четчелеттингенин, кандыг дуза кадып болурун айтырып, эмчилерге ужурашкан.

Донбасстың чурттакчыларынга база российжи солдаттарга эмчи дузазын чедирер эмчилер чедишпейн турарын оолдар билир болгаш, быжыг шиитпирни хүлээп алганын Айдын Серен-оол чугаалаан. Тывадан эки турачылар – реаниматолог эмчи Дмитрий Ондар, кезер эмчилер Сылдыс Олчейбен биле Алдын-Херел Монгуш, травматолог эмчилер Дмитрий Кыргыс биле Маадыр Куулар орук-суурже үнүпкен.

– Чуртувуска дузалаар дээн изиг күзел силерде кыптыгып, бодамчылыг болгаш деңзигүүрлүг базымны кылганыңар – силерниң шиитпириңер. Каң кадык, онча-менди ээп чанып келириңерни күзедим – деп, Владислав Ховалыг эмчилерге чугаалаан.

Эмчилерниң чоруурун организастап, чугула херек эмчи чүүлдери-биле хандырганы дээш, “Чаңгыс демниг Россия” партияның регион салбырынга четтиргенин ол илереткен.

Ооң-биле чергелештир, Тываның эмчилер ниитилежилгелери ачы-буян акцияларында идепкейлиг киржип турар. Эмчилер гуманитарлыг ачы-дуза чыып турар пунктуларга эмнээшкинге херек чүүлдерни дамчыдып берген. Ында эм-таң аймаа, хан төгүүшкүнүн боой тудар херекселдер, шарыыр, чаар материалдар, физрастворлар, эмчи аптечкалары дээш, чугула херек чүүлдер бар. Чыылданы ам-даа уламчылаарын эмчилер демдеглээн.

«Чаңгыс демниг Россия» партияның чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчак, Донбассты албан езузу-биле республика деп чарлаан соонда бир дугаар аңаа чорааш, Донецк база Луганск улус республикаларның чурттакчыларынга эмчи дузазын көргүзерин дугурушканын сагындыраал.

Бо хонуктарда Донецк база Луганск улус республикаларда эмчилер, фельдшерлер, эмчи сестралары мурнуку одуругда ажылдап турар болгаш, когараан чурттакчы чонга эмчи дузазын көргүзеринге Россиядан дузаны дилээн.

@ТМГ

Предыдущая запись
В Высшей партийной школе началось обучение участников «ПолитСтартапа»
Следующая запись
ЦУР Тувы помог жителям Кызыла оптимально выстроить маршруты Вавилинского затона и ЛДО
Меню