“Сан-чурагай кичээли” эрткен

659

Бо хүн, сентябрь 18-те, Кызылдың №1 школазының өөреникчилеринге “Чогаадып каан интеллект болгаш машина өөредилгези” деп темага “Сан-чурагай кичээли” болуп эрткен. Ону ук школаның информатика башкызы Алаш-оол Саая эрттирген.
Чогаадып каан интеллектиниң үндезиннериниң болгаш ажылының принциптериниң дугайында, чолаачы чок автомобильге чижеглеп, бо угланыышкынга эртем-билиин сайзырадып алырының аргаларын уругларга тайылбырлаан.
Чогаадып каан Интеллект кичээлдери көргүзүг-лекция болгаш онлайн- тренажерлардан тургустунган. Интеллектини канчаар чогаадып, каяа ажыглап турарын, бир эвес боттары келир үениң чаа технологияларын чогаадыр дээн болза, чүнү кылырын школачылар лекциялардан билип алыр аргалыг. DataScienсе адырга бодун сайзырадырының шупту чадаларын оюн тренажерунга эртип, чолаачы чок автомобильдерге механизмнерни боттары чогаадырынга өөренип болур дээрзин башкы тайылбырлап берген.

“Сан-чурагай кичээлдери” – сайзыраңгай технология компанияларындан билиглерни ап, сан-чурагайлыг экономикага арга-мергежилин болгаш билиин хөгжүдүп алыр аргаларны школачыларга бээр байдалды тургузуп турар бүгү-российжи өөредилге төлевилели. “Сан-чурагай кичээлдери” төлевилелди тематиктиг тренажерларга эге, ортумак болгаш улуг класстарның өөреникчилериниң назы-хар аайы-биле сонуурганчыг онлайн-оюннар хевиринге эрттирер кылдыр боттандырган. Төлевилелдиң сайтызындан “Сан-чурагай кичээлдериниң” дугайында кажан-даа билип ап болур.

, , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Яамының тургустунган хүнү-биле!
Следующая запись
Электрилиг чылыдар дериг-херекселдерни шын ажыглаары — өрттүң айыыл чок чоруу
Меню