Боршоо: экономиктиг харылзааларны улгаттырары-биле

Апрель 6-да Моолдуң чазак кежигүннери, эреңгей-сайыттың оралакчызы Чимэдийн Хүрэлбаатар биле эрттирилге пунктуларын тургузар Национал комитеттиң даргазы Буягийн Тулга оларның чалалгазы-биле Увс аймактың девискээринде эде чаарттынган “Боршоо” эрттирилге пунктузунуң албан ёзунуң ажыдыышкынынга кириштим. Бо дээрге, Россия, Моол, Кыдат күрүнелерни каттыштырган кызыгаарларның коридорун тургузар кол черниң бирээзинге хамааржыр.

Бо чылдың төнчүзүнде “Боршоо”-биле кызыгаарлажып турар, үрде манаанывыс “Хандагайты” эрттирилге пунктузунуң чаарттынган тудуг ажылын доозар бис. Ийи эрттирилге пунктулары хөй талалыг, чыл дургузунда дыштанылга чок хондур үзүктел чокка ажылдап, аай-дедир аргыжар пассажирлерни база чүък сөөртүлгезиниң хемчээлин улгаттырар.

Экономиктиг харылзааларны улгаттырары-биле чүгле Тываның эвес, Сибирь регионнарның болгаш бистиң чурттуң өске-даа субъектилеринге кызыгаарлар аразында садыглажылганың эптиг, таарымчалыг байдалын тургузары-биле Хандагайтының чоогунга тускай экономиктиг зоналыг чүък сөөртүлгезиниң төвүн тургузар дугайында санал-оналывысты Россияның Чазаанга киирген бис.

«Шын» солундан алган.

Предыдущая запись
В Кызыле 12 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Следующая запись
Стартовал 3 сезон Школы общественной дипломатии
Меню