Айыткалда экологтуг сайзыралды тодаргайы-биле демдеглээн

Чурттуң Президентизи В. Путинниң Айыткалында экологтуг сайзырал темазын тодаргайы-биле демдеглээн. Ол суг объектилерин кадыкшыдар, бок төгер черлерни узуткаары болгаш артынчылар-биле ажылдаарын онзалап айыткан.

«Артынчылар-биле ажылдаар адырда чаартылгалар бар, бо талазы-биле багай эвес бурунгаар базымнарлыг бис. Хааглыг бүдүрүлге эргилиишкининче шилчиири-биле, болбаазырадыр, сортировкалаар күштерни улгаттырган» — деп, Президент чугаалаан.

Чижээлээрге, «Экономика замкнутого цикла» деп Чазактың төлевилели эки ажылдап турарын сагындыраал. Артынчылардан чиг этти катап болбаазыдарыры-биле бүдүрүлге шөлдерин сес экотехнопарктарның баазазынга ажыдар.
2030 чылга чедир артынчылардан тудуг адырынга 40 хуу чедир, көдээ ажыл-агыйынга 50 хуу, бүдүрүлгеге 30 хуу дагын курлавырларны ажыглалче киирери чугула.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Юнармейцы Тувы написали более 4000 тысяч писем и открыток для бойцов в зоне СВО
Следующая запись
Чүгле чаңгыс дем-биле каттышкаш, делегейге бирги чурт болур бис
Меню