Спорт

Олимпийжи от Кызылга кээр

Сочиге болуп эртер Олимпий оюннарның одунуң эста­фетазын хүлээп алыр талазы-биле ажылдап турар комитеттиң хуралы болуп эрткен. Кызылга эстафета бо чылдың ноябрь 28-те келир деп комитет кежигүннери дыңнатканнар. Аңаа 50 республиканың төлептиг чурттакчылары киржир. Оларның аразында Тываның адын республикадан болгаш Россиядан дашкаар алдаржыдып чоруур сураглыг спортчулар, хөгжүмчүлер база оон-даа өске хүндүткелдиг кижилер.

Рубрика: 

ВИКТОРИНА

 

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы 2014 чылда Сочи хоорайга болуп эртер Олимпиадага хамаарыштыр база республикавыстың ат-сураглыг спортчуларын алдаржыдары-биле 14 хардан 30 хар чедир аныяктар ортузунга «Тыва спортчуларны кайы хире билир сен?» деп викторинаны январь 16-дан эгелеп чарлап турар. Викторинаның айтырыгларынга шын харыылаан тиилекчини неделя санында илере­дир болгаш, ол кижиге «Тываның аняыктары» солуннуң 3 айда чагыдылгазын шаңнал кылдыр тыпсыр. Ынчангаш, хүндүлүг номчукчу, викторинага идепкейлиг киржириңерже чаладывыс! Викторинаның шын харыызын солун үнген хүнден эгелээш, келир неделяның вторникке чедир дараазында телефон номеринче смс-биле чорудар.

Рубрика: 

ЕЗУЛУГ ТИИЛЕКЧИНИҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Дзюдога 32 дугаар чон­нар аразында найырал деп бүгү Россия чергелиг чаңчыл болган маргылдаа декабрьның 27-29 хүн­­не­ринде Новосибирск хоо­райга болуп эрткен. Мар­гылдаага Россияның шыы­рак мөгелери база Казак республикадан алды коман­далар киришкен. Бистиң рес­публиканың адын кам­галап Европаның Самбо хүрешке 2011-2012 чылдарда ийи дак­пыр тиилекчизи делегей чергелиг спорт мастери Аль­берт Монгуш база аныяк мө­ге Михаил Алдын-оол, Новосибирскиден Айдың Мон­гуш үжелээ 60 килдиг мөгелер аразынга хүреш­кеннер.

Рубрика: 

Үшкү черни төлептиг элээн

Уруглар аразында хостуг хүрештиң сайзыралын база 1996-1997 чылдың элээди уругларга Россияның бирги чери дээш маргылдаага үшкү черни элээн мөге кыс Солаңгы Шолбановна Донгактың дугайын чугаалап бээри-биле Россияның алдарлыг тренери Виктор Монгушевич Достай-биле ужурашкаштывыс.

Эң-не баштай Солаңгы Хандагайтының элээди оолдар, уруглар спорт шко­лазынга бир класска  тур­гаш-ла, хостуг хүрешке сонуургалдыг кээп турганын Виктор Монгушович сактып чугаазын эгеледи.

Рубрика: 

Аныяктарның улуг үлегери

Бүдүн бөмбүрзектиң чок дээн хоккейжизи, алдарлыг Валерий Харламов бистиңаравыска чораан болза, январь 14-те 65 харлаар турган. Бо болуушкунга тураскаадыг кылдыр номчукчуларга солун медээни белеткеп кылдывыс. ВЛКСМ обкомунуң секретары турган үезинде көвей ажылдарының аразынга спортту база харыылап чораан, ССРЭ-ниңспорт мастеринге кандидат, РСФСР чергелиг судья Анатолий Сергеевич Серен-биле чугааны кылдывыс.

Рубрика: 

Страницы

sitemap